De basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Elk jaar verandert de inhoud van het basispakket doordat er vergoedingen uit gaan of bijkomen.  Maar mogelijk worden de kosten voor volwassenen voor de tandarts opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekering 2018. Het ministerie van VWS heeft het plan om tandartskosten op te nemen in de zorgverzekering al langere tijd en heeft het Centraal Planbureau al een berekening laten maken. De kosten om een tandartsbezoek te vergoeden vanuit de basisverzekering kost 1,9 miljard euro. Maar omdat je bij vergoedingen uit het basispakket eerst zelf een eigen risico betaalt, vallen de kosten iets lager uit. Het eigen risico bij een tandartsbezoek wordt geschat op 700.000 euro, waardoor het toevoegen van de tandarts aan de basiszorgverzekering in 2018 ongeveer 1,2 miljard euro zou kosten.

Basisdekking

Voor minderjarigen worden op dit moment de kosten voor zowel periodieke controles, zenuwbehandelingen en het trekken van tanden en kiezen standaard vergoed door de zorgverzekering. Dat geldt overigens niet altijd voor bruggen, kronen en implantaten. Voor volwassenen kan er alleen aanspraak worden gemaakt op een basisvergoeding bij zorg voor mond- en kaakziekten.

Eigen risico

Het CPB verwacht dat verzekerden zonder een aanvullende tandartsverzekering en het eigen risico al op hebben opgebruikt, meer naar de tandarts zullen gaan. Niet onlogisch, aangezien zij dan vanaf 2018 voor de meeste behandelingen de kosten niet uit eigen zak hoeven te betalen. Anderzijds gaan verzekerden met een aanvullende dekking voor mondzorg en nog geen verbruikt eigen risico minder snel naar de tandarts. Het CPB verwacht dat het opnemen van tandheelkundige kosten in het basispakket voor iedereen zal leiden tot een tijdelijke inhaalvraag naar mondzorg. De kosten van dit effect zijn echter niet berekend.

Aanvullende tandartsverzekering 2018

Het is nog niet duidelijk welke zorg van de tandarts nu precies in de basisverzekering zou kunnen komen. Waarschijnlijk gaat het om eenvoudige zorg als een controle afspraak bij de tandarts, een gaatje vullen, schoonmaken of een kies trekken. Overigens moet je bij het trekken van verstandkiezen vaak naar een kaakchirurg. Ingewikkelder behandelingen bij de tandarts komen waarschijnlijk sowieso niet in het basispakket. Daar kun je dan alsnog een aanvullende zorgverzekering voor afsluiten. Als tandzorg inderdaad in de basiszorgverzekering komt, gaan de prijzen van de aanvullende tandverzekeringen dalen.