Naarmate u ouder wordt kan er sprake zijn van slijtage aan uw tanden en kiezen. Deze gebitsslijtage komt in verschillende vormen voor, maar zorgt bovenal voor een verslechtering van uw tandvlees en bijvoorbeeld de glazuurlaag van uw tanden en kiezen. De kans op complicaties kan in dit geval toenemen, waardoor een behandeling bij de tandarts van groot belang is. U wilt uw gebit immers zo lang mogelijk kunnen behouden! Naast een bezoek aan de tandartspraktijk in Nijmegen kan ook een bezoek aan een mondhygiënist u helpen bij het onderhouden van uw gebit. Een mondhygiënist controleert uw gebit niet op gaatjes, maar zorgt wel voor het oplossen van ontstekingen aan uw tandvlees, het verwijderen van tandsteen, enzovoorts.

Verkleuring van uw gebit

Een zichtbare vorm van gebitsslijtage is de verkleuring van tanden en kiezen. Naarmate u ouder wordt zullen uw tanden en kiezen steeds iets geler worden. Dit proces wordt versneld als u veel koffie en thee drinkt, rookt, rode wijn drinkt, enzovoorts. Het tegengaan van de vergeling van uw tanden en kiezen is vrijwel niet mogelijk! Wel kunt u uw gebit eens in de zoveel jaren laten bleken door een tandarts of mondhygiënist, zodat u uw oorspronkelijke kleur terugkrijgt. Een tandarts kan u hier meer over vertellen.

Slijtage door tandsteentandartss

Ook de vorming van tandsteen op tanden en kiezen bevordert gebitsslijtage. Het is daarom belangrijk om dat tandsteen eens in de zoveel tijd te laten verwijderen. Een dergelijke behandeling doet geen pijn en wordt vaak uitgevoerd tijdens de periodieke controle van uw gebit. Tandsteen kan de bron van een gaatje in uw tand of kies, een wortelkanaalontsteking of een ontsteking aan uw tandvlees vormen. Redenen genoeg dus, om tandsteen tijdig te laten verwijderen.

Tandsteen ontstaat doordat u niet alle tandplak kunt verwijderen bij het poetsen van uw tanden.